Copyright

SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P. (des d’ara, SABATELLINI), proveïda del CIF núm. B-61071304, degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb domicili social a la ciutat de Barcelona (Espanya), carrer Aragó, 2n, 2a, codi postal 08007, és la titular i responsable del lloc web www.sabatellini.com

Tota marca o signe distintiu present en aquest lloc web pertany a SABATELLINI, directament o bé a un tercer que és el seu legítim titular. Amb aquesta finalitat, SABATELLINI ha estat llicenciada o ha estat autoritzada pels seus legítims titulars per incorporar aquests elements en el seu lloc web www.sabatellini.com .

Tot el contingut del lloc web www.sabatellini.com incloent, entre altres, informacions, textos, missatges, gràfics, arxius de so i/o imatge, imatges, il·lustracions, fotografies, programació, look and feel, logos, marques, altres signes distintius i noms són propietat de SABATELLINI o dels seus legítims titulars. Queda totalment prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, comunicació pública o al públic, posada a disposició del públic, transformació i, igualment, les modalitats d’explotació dels mateixos, en qualsevol tipus de format, on line o off line, havent-se de sol·licitar la corresponent autorització expressa per escrit, segons procedeixi a SABATELLINI o al seu legítim titular, dirigint una carta a la següent adreça postal: SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P., c/ Aragó, 268, 2n, 2ª, codi postal 08007, Barcelona i, en la resta de casos, als propietaris pel contingut pel qual es tingui interès, sense que SABATELLINI tingui cap obligació de facilitar dades de contacte d’aquests propietaris.

SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P. Tots els drets reservats, 1996-2020

© SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P.
® ™ SABATELLINI & ASSOCIATS