01

La cultura és la nostra raó de ser.

La raó

El sector de la cultura, així com els sectors que li són afins, té una naturalesa pròpia que el diferencia d’altres activitats professionals. Aquesta situació ha fet que el tractament legal atorgat a l’activitat cultural també sigui específic. 

Ambdues especificitats, la professional i la legal, han generat en la pràctica la necessitat d’uns professionals especialitzats en oferir uns serveis i donar unes respostes necessàries i alhora imprescindibles per tal que el sector cultural pugui actuar amb garanties d’èxit.

L’organització

Es tracta d’un equip de professionals especialitzats en temes de propietat intel·lectual i industrial, publicitat, telecomunicacions, dret de la competència i de les noves tecnologies per a la difusió de productes culturals.

El nostre equip ofereix uns serveis especialitzats amb vocació internacional.

Els serveis

Aquests serveis, que a continuació detallem queden exposats de manera sumària, sense que es tracti d’una llista tancada dels serveis que es podrien arribar a prestar. Volem donar resposta a les mancances i llacunes legals dels professionals en el sector cultural.

Aquests serveis cobreixen aspectes mercantils, civils, laborals i fiscals que podrien derivar de l’objecte de la propietat intel·lectual, industrial i telecomunicacions. Així mateix, els esmentats serveis cobreixen un assessorament a nivell internacional i europeu, en especial, en dret de la Unió Europea.

Contacte