Condicions generals

Responsable

  • Responsable i titular: SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P. (des d’ara, SABATELLINI)
  • Lloc web: www.sabatellini.com (des d’ara, SITIO WEB)
  • CIF: B-61.071.304
  • Domicili: Aragó, 268, 2º, 2ª, Barcelona, 08007
  • Dades mercantils registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 28923, Secció General, Foli 0133, Full 143169, Inscripció 1a
  • Telèfon de contacte: 93 215 04 11
  • E-mail de contacte: info@sabatellini.com

Finalitat

www.sabatellini.com és una pàgina web que presenta els serveis legals que presta SABATELLINI & ASSOCIATS, S.L.P. Així mateix, ofereix la possibilitat de que les persones interessades puguin fixar un cita per a una consulta mitjançant el formulari de contacte.

Condicions Generals

Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament dels serveis del lloc Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament dels serveis del lloc web www.sabatellini.com que SABATELLINI posa a disposició dels usuaris. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cada una de les Condicions Generals. Si l’usuari no està d’acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el LLOC WEB ni els serveis que s’hi ofereixen.

Accés i ús de lloc web

La prestació de serveis del LLOC WEB per part de SABATELLINI a l’usuari té caràcter gratuït i no exigeix cap subscripció prèvia ni registre.

Modificacions del lloc web i dels serveis

SABATELLINI es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del LLOC WEB, així com dels serveis i de les Condiciones Generals. Aquestes modificacions seran per a millorar els serveis a l’usuari, segons les tendències del mercat, millorar i/o actualitzar el LLOC WEB i/o adequar-se a la normativa aplicable a cada moment.

Ús correcte del lloc web i dels seus serveis

L’usuari es compromet a utilitzar el LLOC WEB, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals, els bons costum i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga al no utilitzar el lloc web www.sabatellini.com , el contingut i els serveis que s’hi ofereixin amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesives dels drets o interessos de tercers o que, d’alguna manera o altra, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el LLOC WEB, el seu contingut o serveis o impedir l’ús normal o gaudi del LLOC WEB per altres usuaris.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir informacions, missatges, entrevistes, opinions, comentaris, gràfics, arxius de so i/o imatge, pel·lícules, fotografies, imatges, il·lustracions, software, marques, logos i altres signes distintius, noms i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del LLOC WEB o dels serveis, emprant mitjans diferents als que se li hagin posat al seu abast o, en general, dels que s’utilitzin normalment a Internet.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular dades identificatives de SABATELLINI, així com del contingut i dels serveis que s’ofereixen al LLOC WEB www.sabatellini.com.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació i, en general, de configuració dels espais del LLOC WEB www.sabatellini.com.

SABATELLINI es reserva el dret de denegar l’accés a la pàgina web www.sabatellini.com en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condiciones Generals.

Política de Privacitat

Sempre que l’usuari faciliti les seves dades personals a SABATELLINI, aquest consent el tractament de les mateixes en els termes que es detallen en el corresponent Avís Legal de Política de Privacitat que estarà Associats al formulari de sol·licitud de dades. Aquest Avís Legal haurà de ser acceptar amb caràcter previ i exprés per l’usuari abans de que aquest pugui enviar les seves dades personals a SABATELLINI.

Amb caràcter general, quan un usuari facilita les seves dades personals a través del LLOC WEB, SABATELLINI les tracta i incorpora en els processos de tractament de dades personals de personalitat de SABATELLINI amb la finalitat que li serà indicada en cada moment a través del corresponent Avís Legal de Política de Privacitat. La Política de Privacitat aplicada per SABATELLINI està subjecta al Reglament General 2016/679, 27 d’abril del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i a  la Llei Orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (oblit), oposició, limitació i portabilitat de les dades contingudes en aquell tractament. En aquest sentit, li demanem que ho comuniqui mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça gdpr@sabatellini.com , indicant a l’assumpte del missatge la referència “Protecció de Dades”. L’usuari haurà d’aportar la documentació acreditativa de la seva identitat.

Les dades seran conservades mentre es desenvolupi la finalitat per a la qual van ser comunicades o mentre estigui vigent el consentiment del titular. De cancel·lar-se el consentiment o bé finalitzar la finalitat, les dades seran conservades fins que prescriguin les obligacions legals que s’han d’aplicar sobre les mateixes. Vençudes les obligacions, les dades seran esborrades dels sistemes de tractament.

SABATELLINI garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals i que els sistemes de tractament de dades es troben tots ubicats a la Unió Europea.

L’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades és Agencia Española de Protección de Datos, c/ Jorge Juan, nº 6, Madrid, 28001.

Limitació de garanties i responsabilitats

SABATELLINI no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. SABATELLINI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tot tipus que puguin ser resultat de la presència de virus o de la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

SABATELLINI farà tot el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Sense perjudicis dels nivells de seguretat de protecció, de la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques a l’abast de SABATELLINI per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari sap i coneix que la seguretat a l’entorn d’Internet no pot ser garantida al cent per cent.

SABATELLINI exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin ser l’efecte de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts del LLOC WEB www.sabatellini.com.

Drets d’autor, propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del LLOC WEB www.sabatellini.com són de propietat exclusiva i mundial de SABATELLINI incloent, sense limitació, dissenys gràfics, informacions, gràfics, arxius de so i/o imatge, pel·lícules, fotografies, imatges, il·lustracions, software, marques, logos i altres signes distintius, noms, en qualsevol llenguatge de programació utilitzats o utilitzables, així como tot el software de funcionament i de desenvolupament del LLOC WEB. La reproducció, distribució, comunicació al públic, posada a disposició al públic, cessió i qualsevol acte o modalitat d’explotació que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

SABATELLINI no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual ni industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el LLOC WEB i els serveis i productes oferts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el LLOC WEB www.sabatellini.com són marques registrades i de propietat de SABATELLINI. En la resta de casos són marques llicenciades pels seus legítims titulars.

Navegació amb cookies

Què son les cookies?

Les cookies són arxius que es poden descarregar en el seu equip a través de les pàgines web i compleixen un paper fonamental en la prestació de nombrosos serveis de la societat de la informació. Entre altres, permeten a una pàgina web emmagatzemar i recuperar la informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació obtinguda, es poden utilitzar per a reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.

SABATELLINI & ASSOCIATS no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris en el seu lloc web. Únicament utilitza cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que aquest proposa).

Les cookies presents en el lloc web www.sabatellini.com són:

  • cookie_notice_accepted: Tècnica
  • WPML Cookie (Cookie d’idioma): Tècnica

Llei i jurisdicció

Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com a Usuari i SABATELLINI, es regirà per la legislació espanyola.

Per qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacions entre l’Usuari i SABATELLINI, totes dues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència exclusiva dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Actualització: 25.06.2024